Historie našeho oddílu

    Nejdříve trochu historie. Počátky našeho klubu sahají někde k roku 1973, kdy byla v rámci akce "Z" postavena v centru obce kuželna. Původní záměr postavit jen jednu dráhu byl našimi předchůdci přehodnocen a tak byly naštěstí postaveny dráhy dvě. Pak už byl jen krůček k tomu hrát první soutěže. K zakladatelům patřili Břetislav Vybíral, Ignác Babinec, Josef Pavlík, Cyril Michálek, Jiří Čapka, Jaroslav Esler, Václav Chvostek. Samozřejmě, že se kuželky stavěly ručně a pomáhaly při nich často děti hráčů z kterých časem vyrostli další hráči.

    První rekonstrukce kuželny proběhla roku 1997, kdy byly postaveny automatické stavěče, což byla pro nadšence tohoto sportu ze Sedlnic skvělá zpráva. Samozřejmě že všechny práce s tím spojené si hráči prováděli sami ve svém volném čase a odpracovali velké množství brigádnických hodin(cca 1000). A někde tady se začala rodit novodobá historie našeho klubu. Poněvadž v období od roku 1997 až dodnes mimořádně stoupl zájem občanů o to zahrát si kuželky. Ať už to byly firemní akce nebo soukromé, je jisté, že na těchto akcích se objevil nejeden talentovaný hráč, který byl posléze draftován mezi naše členy.

    V létě roku 2003 proběhla další rekonstrukce naší kuželny. Za notné podpory vedení naší obce a nadšení hračů byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy. Byly položeny nové dráhy "skládačky" a napojena nová elektronika. Také zákulisí doznalo mnoho změn. Staré hlediště bylo nahrazeno novými stoly, byl dán k dispozici dnes už nezbytný počítač dokonce s připojením k internetu a telefon. Byly položeny nové koberce. A snad nový háv naší kuželny přitáhl mezi nás konečně větší množství žen. Ty založily své družstvo a byly doplněny některými muži. Jejich nadšení zatím přebíjí výsledky, ale když budou takhle dále pokračovat výsledky se brzy dostaví.

    Po postupu našich mužů do Severomoravské divize jsme byli donuceni okolnostmi v roce 2004 založit družstvo dorostu a tím byl vytvořen další významný mylník našich kuželkářských dějin. A zde se můžete mrknout na první významné úspěchy naší mládeže.

Vznik hry v kuželky

Určit zodpovědně dobu vzniku hry v kuželky je úkol velmi těžký. Jasné však je, že kuželky jsou jednou z nejstarších her. Počátky této hry je možno přiřknout Asii v době babylonské 4500-1300 p.n.l. První písemné zprávy se datují z 12 století p.n.l. a jejich autorem není nikdo jiný než řecký pěvec a básník Homér. Řeckými kolonisty pak byla hra v kuželky rozšířena do Itálie v 7 až 8. století p.n.l. Rozšíření hry do balkánských zemí můžeme položit do období 2. až 4. století p.n.l Do dalších evropských zemí se pak rozšířila za doby římského impéria. Hra v kuželky bývala doplňkem slavností v době pokanské. První písemné zprávy o hře v kuželky na našem území se zachovaly až z roku 1250 a byl to zákaz her Přemyslem Otakarem II. V našem písemnictví náme dostatek dokladů o tom, že hra v kuželky byla u nás velmi rozšířená.
Dost obšírně popis hry v kuželky uvádí německý básník Hugo von Timberg v díle "Nenar". Ve svém líčení se zmiňuje jen o třech kuželkách. V roce 1522 německý básník Murner již píše alegorickou báseň s námětem hry v kuželky. V této době byla hra v kuželky v Německu rozšířená a přenesla se do Nizozemska a Anglie. V německých perokresbách je devět kuželek postavených do čtverce a jsou poráženy koulí volně hozenou po zemi nebo koulí visutou, zavěšenou na šibenici. Na anglických perokresbách je počet různý - 6, 8, 9. Nejsou však postaveny do čtverce, nýbrž stojí v řadě. Házelo se do nich pálkou, obuškem, klackem z hlubokého podřepu nebo sedění na bobku.
Zpočátku se házelo vhodnými kameny (oblázky) vzduchem na vzdálený cíl, koulelo se kulatými kameny po upravené zemi ve volném prostranství na kolíky rozestavené v přiměřené vzdálenost od sebe i od hráče. Později byla zem upravena po straně otesanými trámy, Vznikaly kuželníky nekryté a kryté, často jen v prostoru pro hráče.
V další vyvojové etapě byla zem mezi postannými trámy speciálně upravena (udusána, pokryta pískem nebo betonem) a trámy se nahradily prkny - mantinely. Kameny nahrazovaly koule z tvrdého dřeva, jednoduché kolíky ustoupily dřevěným kuželům různých velikostí tvaru a počtu.


První sportovní organizace na evropském kontinentu vznikla již v roce 1885 v Drážďanech, v roce 1926 byla ve Stockholmu založena mezinárodní kuželkářská organizace International Bowling Association (IBA), naši zemi v ní zastupoval od roku 1931 německý svaz. Stále však sílily snahy utvořit svoji vlastní organizaci. K tomu došlo 11. ledna 1937, kdy vznikla Asociace československého sportu kuželkářského a jejím prvním předsedou byl zvolen Pavel Varsik. Dne 1.4.1937 registrovala již ASČK 620 členů z 31 klubů a kroužků. Druhá světová válka však znamenala konec činnosti ASČK a utvořen byl SČK (Svaz českých kuželkářů) a SAZK na Slovensku jako protiváha německého kuželkářského svazu. Po jejím skončení byla v říjnu 1946 ustavena nová vrcholná organizace ČAKS (Československá asociace kuželkářského sportu) a jejím předsedou JUDr. Otakar Kádner.


Každý sport se, samozřejmě, hodnotí hlavně podle sportovních úspěchů a kuželkáři jich dobyli opravdu hodně. Stříbrných a bronzových medailí od roku 1955 do konce roku 2005 získali 104.

 Převzato z: slovankuz.wgz.cz